Членство в обществени структури

  • Член на национално представената организация БАЛИЗ с над 55 клона в страната.
  • Член на координационен съвет към Община Плевен за взаимодействие в областта на закрилата и правата на детето.
  • Член на Консултативен съвет по социално подпомагане към областна администрация Плевен.